ZMD Furniture BT-L11

เก้าอี้ โต๊ะไม้ โต๊ะ โซฟามือสอง ตู้ โซฟาสวยๆ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะไม้ราคาถูก แบบเก้าอี้ไม้ โซฟาหนัง ขายโต๊ะไม้ โต๊ะเก้าอี้ไม้ เก้าอี้โซฟา ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟารับแขก แบบโซฟา โซฟาตัวแอล โต๊ะกลางโซฟา ชุดโต๊ะเก้าอี้ แบบโซฟาสวยๆ โซฟา 2 ที่นั่ง โซฟาราคาไม่เกิน โซฟาเล็ก โซฟาร้านกาแฟ furniture ราคาถูก ฟอนิเจอร์แต่งบ้าน ราคาถูก ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ modern
Furniture Details
 • MODEL: BT-L11
 • TYPE: Sofa
 • DIMENSION: 179 x 106 x 66
  144 x 106 x 66
  106 x 106 x 66
  151 x 106 x 66
 • COLOR: Grey Fabric
 • QTY: 1
 • NOTE: Change 1.7 sofa color
 • RETAIL PRICE(CAT12): 139,000 -
More Info

Comming Soon..