ZMD Furniture EL-FH-8102

เก้าอี้ โต๊ะไม้ โต๊ะ โซฟามือสอง ตู้ โซฟาสวยๆ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะไม้ราคาถูก แบบเก้าอี้ไม้ โซฟาหนัง ขายโต๊ะไม้ โต๊ะเก้าอี้ไม้ เก้าอี้โซฟา ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟารับแขก แบบโซฟา โซฟาตัวแอล โต๊ะกลางโซฟา ชุดโต๊ะเก้าอี้ แบบโซฟาสวยๆ โซฟา 2 ที่นั่ง โซฟาราคาไม่เกิน โซฟาเล็ก โซฟาร้านกาแฟ furniture ราคาถูก ฟอนิเจอร์แต่งบ้าน ราคาถูก ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ modern
Furniture Details
 • MODEL: EL-FH-8102
 • TYPE: Sofa
 • DIMENSION: 142 x 110 x 60
  84 x 110 x 60
  110 x 110 x 60
  194 x 110 x 6
 • COLOR:
 • QTY: 2
 • NOTE: Wood + fabrit + foam
 • RETAIL PRICE(CAT12): 79,000 -
More Info

Comming Soon..