ZMD Furniture MR-MEN-S58

เก้าอี้ โต๊ะไม้ โต๊ะ โซฟามือสอง ตู้ โซฟาสวยๆ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะไม้ราคาถูก แบบเก้าอี้ไม้ โซฟาหนัง ขายโต๊ะไม้ โต๊ะเก้าอี้ไม้ เก้าอี้โซฟา ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟารับแขก แบบโซฟา โซฟาตัวแอล โต๊ะกลางโซฟา ชุดโต๊ะเก้าอี้ แบบโซฟาสวยๆ โซฟา 2 ที่นั่ง โซฟาราคาไม่เกิน โซฟาเล็ก โซฟาร้านกาแฟ furniture ราคาถูก ฟอนิเจอร์แต่งบ้าน ราคาถูก ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ modern
Furniture Details
  • MODEL: MR-MEN-S58
  • TYPE: Sofa
  • DIMENSION: 130 x 70 x 35
  • COLOR: 6962
  • QTY: 1
  • NOTE: Wood+fabrit+foam
  • RETAIL PRICE(CAT12): 290,000
More Info

Comming Soon..